Utställningsinformation

Utställningstiden löper vanligtvis över 4 helger. Galleriet har öppet lördagar 13-16 samt söndagar 13-16, om inget annat är överenskommet. Priset för en normal utställningsperiod är 750:-, inklusive moms. Provision utgår med 20%. En ekonomisk översikt lämnas omedelbart efter utställningens slut.

Utställaren disponerar galleriets långvägg samt två korta väggar (9,17 + 0,6 + 2,8 meter) med tillhörande hängningsutrustning. I lokalen finns dessutom ett stort stadigt golvstaffli och två bordsstafflin. Vi har två små vitriner samt en blindtrappa som kan fungera som sockel för diverse föremål. Artena har dessutom ett stort skyltfönster, lämpligt för exponering av dina verk.

Galleriet förvarar utställarens emballage under utställningstiden. Galleriet svarar för vakthållning under öppettiden och hjälper till med hängning om så önskas. Eventuell försäkring av utställningen ansvarar den enskilde utställaren för.

Galleriet förmedlar information om utställningen till sitt kontaktnät, via hemsidan och svarar för den fria annonseringen. Utställaren svarar för sina personliga inbjudningar och annonsering i samband med utställningen.

Galleriet tillhandahåller cider och någon form av tilltugg i samband med vernissagen, traktering utöver detta svarar utställaren för. Utställaren svarar för personligt informationsmaterial. Galleriet kan, om så önskas, förvara konstnärspresentationen i ett, för våra besökare, öppet arkiv. Galleriet kan, efter medgivande från konstnären återge ett överenskommet antal av de utställda verken på denna hemsida tillsammans med konstnärspresentationen.

Konstnären svarar själv för prissättningen. Konstverkens placering i lokalen bestäms i samråd med galleriet. Eftersom galleriets uppgift är att förmedla en kontakt mellan konstnären och tilltänkta köpare bör samtliga utställda verk vara till salu.

Du kan anmäla ditt intresse via vanlig post, eller via mail. Har Du inte ställt ut hos oss tidigare eller är obekant för oss, ber vi dig bifoga bilder på din konst / konsthantverk, eller hänvisa till din hemsida. Vi tar sedan kontakt med dig för ev. fortsatt dialog angående utställningen.

Kontaktperson. Nils-Åke Sjösten, Vindelgatan 15, 289 50 Hanaskog. Tele: 044-63824. E-post: nils-ake.sjosten@telia.com